Pietro-Mark - Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami | E-kalkulator wyniki analizy czynszu

zapytanie ofertowe`

E-kalkulator czynszowy - dla lokatorów wspólnoty

Powierzchnia mieszkania w M2
Twój obecny czynsz
Ilość osób
0
Wynagrodzenie zarządcy (administratora) - wartość
Fundusz remontowy - wartość
CW (ciepła woda) - wartość Ilość M3
ZW (zimna woda + zimna do podgrzania) - wartość Ilość M3
CO - opłata stała - wartość
CO - opłata zmienna - wartość Ilość GJ
Wywóz nieczystości stałych
Wartość pozostałych składników czynszu

E-kalkulator wynagrodzenia administratora - dla zarządu wspólnoty

Powierzchnia wspólnoty ogółem w M2
Powierzchnia lokali mieszkalnych w M2Ilość lokali mieszkalnych
Powierzchnia lokali usługowych w M2Ilość lokali usługowych
Powierzchnia garaży ogółem w M2Ilość garaży ogółem
Powierzchnia garaży z dostępem otwartym w M2Ilość garaży z dostępem otwartym

Powierzchnia terenów zielonych w M2
Powierzchnia chodników w M2
Powierzchnia dróg dojazdowych w M2
Powierzchnia miejsc parkingowych w M2

Ilość budynków wspólnoty
Ilość klatek schodowych ogółem
Ilość szybów windowych ogółem

Ilość klatek schodowych z domofonami
Ilość mieszkań z domofonami
Ilość wejść zaopatrzonych elektrozaczepem
Ilość bram wjazdowych/wyjazdowych/garażowych sterowanych pilotem

Ilość placów zabaw

Lokalizacja wspólnoty
Województwo
Miasto
Osiedle
Ulica

Imię i nazwisko składającego zapytanie
Telefon
E-mail