Pietro-Mark - Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami | Oferta Oferta

Do obowiązków Zarządcy w zakresie zarządzania i administrowania należy:

- Prowadzenie i aktualizowanie wykazu właścicieli lokali

- Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.

- Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

- Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych.

- Prowadzenie korespondencji z właścicielami.

- Przygotowywanie projektów uchwał niezbędnych do realizacji planu gospodarczego


Do obowiązków Zarządcy w zakresie usług rachunkowo-księgowych należy:

- Prowadzenie księgowości i ewidencji księgowej

- Otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek

- Przygotowywanie naliczeń finansowych na podstawie uchwał właścicieli lokali.

- Obsługa bankowa i pocztowa zarządzanej wspólnoty mieszkaniowej.

- Kontrolowanie stanu rachunku bankowego.

- Rozliczanie z Urzędem Skarbowym, oraz składanie wszelkich deklaracji w terminie.


Do obowiązków Zarządcy w zakresie eksploatacji nieruchomości wspólnej należy:

- Zgłaszanie i organizowanie koniecznych prac konserwacyjnych oraz nadzór i egzekwowanie czynności pogotowia technicznego.

- Uczestniczenie w ustalaniu potrzeb wykonania, zakresu oraz potwierdzania wykonania robót obciążających Wspólnotę oraz udział w odbiorach robót realizowanych na zlecenie Wspólnoty


Do obowiązków Zarządcy w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości wspólnej należy:

- Zlecanie i nadzorowanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości

- Zbieranie ofert dotyczących usług, związanych z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi.

- Opiniowanie możliwości i aktywne uczestnictwo przy dokonywaniu zmian i przeróbek w elewacji budynku oraz konstrukcji budynku.